Pakovanje

div-1_black.png
Parket se pakuje u pakete. U jednom paketu upakovano je 5 komada parketa. Svaki paket obavijen je folijom. Na svakom paketu nalazi se deklaracija koja sadrži:
- vrstu robe
- debljinu
- širinu
- količinu u m2
- kvalitet
Tako kompletiran parket pakuje se u palete koje se takođe obavijaju folijom. Na svakoj paleti postoji specifikacija koja sadrži:
- broj palete
- klasu
- širinu
- dužine koje su upakovane
- broj paketa po svakoj dužini
- ukupnu količinu m2 na paleti
Image

© 2019 Vožd Wood d.o.o. All Rights Reserved. Designed By OrbMarketing